+

קנטונים שוויצרים > קנטון באזל (1805 - 1850)

שנה1Rp2Rp½B5Rp1B3B5Bשנה
 -  -  - 5Rp/O
5Rp/O·
5Rp/S
1B/O
1B/S
 - 5B/l
5B/s
1826
1Rp2Rp -  -  -  -  - 1818
1Rp2Rp -  - 1B3B5B1810
 -  - ½B - 1B3B5B1809
 -  -  -  - 1B -  - 1806
 -  -  -  - 1B/S
1B/W
 -  - 1805
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 10 בטצן = 40 קרייזר = 100 ראפן
1Rp - 1 ראפן
2Rp - 2 ראפן
5Rp - 5 ראפן
½B - ½ בטצן
1B - 1 בטצן
3B - 3 בטצן
5B - 5 בטצן
uCoin