+

שוודיה > ריקסדלר בנקו (1830 - 1855)

סוגים
2
שנה⅙Skb⅓Skb⅔Skb⅙Sk¼Sk1Skb½Sk2Skb1/32RdS1Sk4Skb1/16RdS1/12RdS⅛RdS¼RdS½RdS1RdS1Dשנה
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  - 4Skb1/16RdS -  -  -  - 1RdS1D1855
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1854
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb1/32RdS -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1853
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb1/32RdS - 4Skb1/16RdS - ⅛RdS - ½RdS1RdS1D1852
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  - 4Skb1/16RdS -  -  -  - 1RdS1D1851
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  - 4Skb1/16RdS -  -  -  - 1RdS1D1850
⅙Skb - ⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  - 4Skb -  -  -  -  -  - 1D1849
 - ⅓Skb -  -  -  -  -  -  -  -  - 1/16RdS -  - ¼RdS½RdS1RdS1D1848
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1847
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  -  -  - 2Skb -  -  - 1/16RdS -  - ¼RdS½RdS1RdS1D1846
⅙Skb⅓Skb⅔Skb/n
⅔Skb/o
 -  - 1Skb - 2Skb/n
2Skb/o
 -  -  - 1/16RdS -  -  - ½RdS1RdS/n
1RdS/o
1D1845
⅙Skb/I
⅙Skb/XIV
⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS - 1844
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D1843
 - ⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS/n
1RdS/o
1D1842
 - ⅓Skb -  -  -  -  - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1841
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1840
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1839
⅙Skb -  -  -  - 1Skb -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1RdS1D1838
 - ⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  -  -  - ⅛RdS -  - 1RdS1D1837
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  - 1/16RdS - ⅛RdS¼RdS½RdS1RdS1D1836
⅙Skb⅓Skb⅔Skb -  - 1Skb - 2Skb -  -  - 1/16RdS - ⅛RdS -  - 1RdS1D1835
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅛RdS¼RdS - 1RdS1D1834
 -  -  -  - ¼Sk -  -  -  -  -  -  - 1/12RdS⅛RdS¼RdS½RdS1RdS1D1833
 -  -  - ⅙Sk/D
⅙Sk/Sd
⅙Sk/Sn
¼Sk - ½Sk -  - 1Sk -  - 1/12RdS⅛RdS¼RdS½RdS1RdS1D1832
 -  -  - ⅙Sk -  -  -  -  -  -  -  - 1/12RdS⅛RdS¼RdS½RdS1RdS1D1831
 -  -  - ⅙Sk -  -  -  -  -  -  -  -  - ⅛RdS¼RdS -  - 1D1830
מערכת מטבעות: 1 ריקסדלר = 128 סקילנג בנקו
⅙Skb - ⅙ סקילינג בנקו
⅓Skb - ⅓ סקילינג בנקו
⅔Skb - ⅔ סקילינג בנקו
1Skb - 1 סקילינג בנקו
2Skb - 2 סקילינג בנקו
4Skb - 4 סקילינג בנקו
⅙Sk - ⅙ סקילינג
¼Sk - ¼ סקילינג
½Sk - ½ скиллинга
1Sk - 1 סקילינג
1/32RdS - 1/32 ריקסדלר ספסיה
1/16RdS - 1/16 ריקסדלר ספסיה
1/12RdS - 1/12 ריקסדלר ספסיה
⅛RdS - ⅛ ריקסדלר ספסיה
¼RdS - ¼ ריקסדלר ספסיה
½RdS - ½ ריקסדלר ספסיה
1RdS - 1 ריקסדלר ספסיה
1D - 1 דוקאט
1D - 1 דוקאט
uCoin