+

שוודיה > ריקדלר ריקסמאונט (1855 - 1873)

סוגים
23
שנה½o1o2o5o10o25o50o1Rd2Rd4Rd1C1Dשנה
 - 1o2o5o10o -  - 1Rd -  -  -  - 1873
 - 1o2o5o10o -  -  -  -  - 1C - 1872
 - 1o2o - 10o25o - 1Rd2Rd4Rd1C - 1871
 - 1o -  - 10o -  -  -  - 4Rd -  - 1870
 -  -  -  - 10o -  -  -  - 4Rd1C - 1869
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 4Rd1C1D1868
½o1o2o5o10o25o - 1Rd - 4Rd - 1D1867
 - 1o2o5o - 25o -  -  - 4Rd - 1D1866
 - 1o2o5o10o25o - 1Rd - 4Rd - 1D1865
 - 1o2o5o10o25o - 1Rd2Rd4Rd - 1D1864
 - 1o2o5o10o -  -  -  - 4Rd - 1D1863
 - 1o2o5o10o25o50o1Rd2Rd4Rd - 1D1862
 - 1o2o5o10o -  - 1Rd - 4Rd - 1D1861
 - 1o2o5o -  -  - 1Rd -  -  - 1D1860
 -  -  -  - 10o25o -  -  - 4Rd - 1D1859
½o1o2o5o10o25o -  -  -  -  - 1D1858
½o1o2o5o10o25o50o1Rd2Rd4Rd - 1D1857
½o1o2o -  - 25o -  -  - 4Rd - 1D1856
 -  -  -  - 10o25o -  -  -  -  -  - 1855
מערכת מטבעות: 1 ריקסדלר = 100 ארה
½o - ½ ארה
1o - 1 אירה
2o - 2 אירה
5o - 5 אירה
10o - 10 אירה
25o - 25 אירה
50o - 50 אירה
1Rd - 1 ריקסדלר ריקסמאונט
2Rd - 2 ריקסדלר ריקסמאונט
4Rd - 4 ריקסדלר ריקסמאונט
1C - 1 קרוליין
1D - 1 דוקאט
uCoin