+

סורינאם > מושבה של הולנד (1941 - 1960)

שנה1c10cשנה
1c - 1960
1c - 1959
1c - 1957
1c - 1943
 - 10c1942
מערכת מטבעות: 1 גילדר = 100 סנט
1c - 1 סנט
10c - 10 סנט
uCoin