+

סורינאם > הרפובליקה של סורינאם (1962 - 2003)

סוגים
3
סט מטבעות
×
שנה1c5c10c25c100c1G250cשנה
1c5c10c25c100c - 250c1989
1c5c10c25c100c - 250c1988
1c5c10c25c100c - 250c1987
1c5c10c25c -  -  - 1986
1c5c10c25c -  -  - 1985
1c -  -  -  -  -  - 1984
1c5c10c25c -  -  - 1982
1c5c -  -  -  -  - 1980
1c5c10c25c -  -  - 1979
1c5c10c -  -  -  - 1978
1c -  -  -  -  -  - 1977
1c5c10c25c -  -  - 1976
1c -  -  -  -  -  - 1975
1c - 10c25c -  -  - 1974
1c5c10c25c -  -  - 1972
 - 5c10c -  -  -  - 1971
1c -  -  -  -  -  - 1970
1c5c10c25c - 1G - 1966
1c5c10c25c - 1G - 1962
מערכת מטבעות: 1 גילדר = 100 סנט
1c - 1 סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
10c - 10 סנט
25c - 25 סנט
25c - 25 סנט
100c - 100 סנט
250c - 250 סנט
1G - 1 גולדן
uCoin