+

סודאן > פאונד הישן (1956 - 1992)

סוגים
2
סט מטבעות
×
שנה1m2m5m1q10m2q5q10q20q25q50q£1שנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 25q50q£1١٩٨٩١٩٨٩
 -  -  - 1q -  - 5q10q20q25q50q£1١٤٠٨١٤٠٨
 -  -  - 1q - 2q5q10q/25
10q/28
20q -  -  - ١٤٠٣١٤٠٣
 -  - 5m - 10m/n
10m/o
2q5q10q -  -  -  - ١٤٠٠١٤٠٠
 -  -  -  -  - 2q -  -  -  -  -  - ١٣٩٩١٣٩٩
 -  - 5m - 10m2q5q -  -  -  -  - ١٩٧٨١٩٧٨
 -  -  -  -  -  - 5q10q -  -  -  - ١٩٧٧١٩٧٧
 -  - 5m - 10m2q5q10q -  -  -  - ١٣٩٥١٣٩٥
 -  - 5m - 10m -  -  -  -  -  -  - ١٩٧٢١٩٧٢
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٩٧١١٩٧١
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٣٩٠١٣٩٠
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٣٨٩١٣٨٩
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٩٦٨١٩٦٨
1m2m5m - 10m2q5q10q20q -  -  - ١٣٨٧١٣٨٧
 - 2m5m - 10m - 5q -  -  -  -  - ١٣٨٦١٣٨٦
 -  -  -  -  - 2q -  -  -  -  -  - ١٣٨٢١٣٨٢
 -  - 5m - 10m2q -  -  -  -  -  - ١٣٨٢١٣٨٢
1m -  -  - 10m -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٠١٣٨٠
1m2m5m - 10m2q5q10q -  -  -  - ١٣٧٦١٣٧٦
מערכת מטבעות: 1 פאונד = 100 קירש = 1000 מיל
1m - 1 מילים
2m - 2 מילים
5m - 5 מילים
10m - 10 מילים
1q - 1 קירש
2q - 2 קירש
5q - 5 קירש
10q - 10 קירש
20q - 20 קירש
25q - 20 קירש
50q - 50 קירש
£1 - 1 פאונד
uCoin