+

מיצרי התנחלויות > המלך ג'ורג V (1911 - 1935)

סוגים
2
שנה¼c½c1c5c10c20c50c$1שנה
 -  -  - 5c - 20c -  - 1935
 - ½c -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  -  - 10c20c -  - 1927
 -  - 1c5c10c20c -  - 1926
 -  -  -  -  -  - 50c - 1921
 -  - 1c5c/new
5c/old
10c - 50c$11920
 -  - 1c5c10c20c - $11919
 -  -  - 5c10c -  -  - 1918
 -  -  -  - 10c20c -  - 1917
¼c½c -  - 10c20c -  - 1916
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
¼c - ¼ סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
50c - 50 סנט
$1 - 1 דולר
uCoin