+

מיצרי התנחלויות > המלכה ויקטוריה (1845 - 1901)

סוגים
22
שנה¼c½c1c5c10c20c50cשנה
¼c - 1c5c10c20c50c1901
 -  - 1c5c10c20c50c1900
¼c -  - 5c10c20c50c1899
¼c - 1c5c10c20c50c1898
 -  - 1c5c10c20c50c1897
 -  -  - 5c10c20c50c1896
 -  - 1c5c10c20c50c1895
 -  - 1c5c10c20c50c1894
 -  -  - 5c10c20c50c1893
 -  - 1c5c10c20c50c1891
 -  - 1c5c10c20c50c1890
¼c½c1c5c10c20c50c1889
 -  - 1c5c10c20c50c1888
 -  - 1c5c10c20c50c1887
 -  - 1c5c10c20c50c1886
 -  - 1c5c10c20c - 1885
¼c½c1c5c10c20c - 1884
¼c½c1c5c10c20c - 1883
 -  -  - 5c10c20c - 1882
 -  -  - 5c10c20c - 1881
 -  -  - 5c10c20c - 1880
 -  -  - 5c10c20c - 1879
 -  - 1c5c10c20c - 1878
 -  - 1c5c10c20c - 1877
 -  - 1c5c10c20c - 1876
 -  - 1c -  -  -  - 1875
 -  - 1c5c10c20c - 1874
 -  - 1c5c10c20c - 1873
¼c½c1c - 10c20c - 1872
 -  -  - 5c10c20c - 1871
¼c½c1c -  -  -  - 1862
¼c½c1c -  -  -  - 1845
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
¼c - ¼ סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
50c - 50 סנט
uCoin