+

ציילון > המלך אדוארד VII (1902 - 1910)

שנה¼¢½¢10¢25¢50¢שנה
 -  - 10¢25¢50¢1910
 - ½¢10¢25¢ - 1909
 - ½¢ - 10¢25¢ - 1908
 -  -  -  - 10¢25¢ - 1907
 - ½¢ -  -  -  - 1906
 - ½¢ -  -  -  - 1905
¼¢½¢ -  -  -  - 1904
 -  -  -  - 10¢25¢50¢1903
 -  -  -  - 10¢25¢50¢1902
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 סנט
¼¢ - ¼ סנט
½¢ - ½ סנט
 - 1 סנט
 - 5 סנט
10¢ - 10 סנט
25¢ - 25 סנט
50¢ - 50 סנט
uCoin