+

ספרד - מלחמת סיביל > סיגרה דה גאיה (1937 - 1937)

שנה
שנה1₧שנה
1₧/Cu
1₧/CuNi
1₧/С.М.
1937
מערכת מטבעות: 1 פסאטה = 100 סנטים
1₧ - 1 פסטה
uCoin