+

ספרד - מלחמת סיביל > אבא (1937 - 1937)

סוגים
2
שנה
שנה25c1₧שנה
25c1₧1937
מערכת מטבעות: 1 פסאטה = 100 סנטים
25c - 25 סנטימו
1₧ - 1 פסטה
uCoin