+

ספרד - מלחמת סיביל > מנורקה (1936 - 1939)

שנה
שנה5c10c25c1₧2½₧שנה
5c10c25c1₧2½₧1937
מערכת מטבעות: 1 פסאטה = 100 סנטים
5c - 5 סנטימו
10c - 10 סנטימו
25c - 25 סנטימו
1₧ - 1 פסטה
2½₧ - 2½ פסטה
uCoin