+

ספרד > מלך קארל IV (1788 - 1808)

סוגים
132
שנה1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$8שנה
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R -  - $2$4 - 1808
 - 2M4M8M½R1R2R4R -  - $1$2 -  - 1807
 - 2M4M8M -  - 2R4R -  -  - $2 -  - 1806
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R -  - $2 - $81805
 - 2M4M8M½R - 2R4R -  -  - $2 -  - 1804
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R -  - $2$4$81803
1M2M4M8M½R1R2R - 8R -  - $2 - $81802
 - 2M4M8M - 1R2R -  -  - $1$2$4 - 1801
 - 2M4M8M½R1R2R - 8R -  - $2 -  - 1800
1M2M4M8M½R1R2R - 8R - $1$2 -  - 1799
 - 2M4M8M½R1R2R - 8R - $1$2 -  - 1798
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2 -  - 1797
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4 - 1796
 - 2M4M8M½R1R2R4R8R - $2$4 - 1795
 - 2M4M8M - 1R2R4R - $1$2$4 - 1794
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2 -  - 1793
 - 2M4M8M -  - 2R4R8R$1$2$4 - 1792
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81791
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81790
1M2M4M8M½R1R2R4R8R$1$2$4$81789
1M2M4M8M - 1R2R4R8R$1$2$4$81788
מערכת מטבעות: 1 אסקודו = 16 ריאל = 544 מאראוודי
1M - 1 מאראוודי
2M - 2 מאראוודי
4M - 4 מאראוודי
8M - 8 מאראוודי
½R - ½ ריאל
1R - 1 ריאל
2R - 2 ריאל
4R - 4 ריאל
8R - 8 ריאל
 - ½ אסקודו
$1 - 1 אסקודו
$2 - 2 אסקודו
$4 - 4 אסקודו
$8 - 8 אסקודו
uCoin