+

ספרד > הממשלה הזמנית (1869 - 1874)

סוגים
12
שנה1c2c5c10c20c50c1₧2₧5₧שנה
 -  -  -  -  -  -  -  - 5₧1871
1c2c5c10c20c50c1₧2₧5₧1870
 -  -  -  -  - 50c1₧
1₧/✶
2₧5₧1869
מערכת מטבעות: 1 פסאטה = 100 סנטים
1c - 1 סנטימו
2c - 2 סנטימו
5c - 5 סנטימו
10c - 10 סנטימו
20c - 20 סנטימו
50c - 50 סנטימו
1₧ - 1 פסטה
2₧ - 2 פסטה
5₧ - 5 פסטה
uCoin