+

ספרד > המלך אלפונסו XIII (1886 - 1931)

סוגים
13
שנה1c2c25c50c1₧2₧5₧20₧100₧שנה
 -  - 25c -  -  -  -  -  - 1927
 -  -  - 50c -  -  -  -  - 1926
 -  - 25c -  -  -  -  -  - 1925
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1913
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1912
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1911
 -  -  - 50c -  -  -  -  - 1910
1c -  -  -  -  -  -  -  - 1906
 - 2c -  - 1₧2₧ -  -  - 1905
 - 2c - 50c1₧ -  - 20₧ - 1904
 -  -  -  - 1₧ -  -  -  - 1903
 -  -  -  - 1₧ -  -  -  - 1902
 -  -  -  - 1₧ -  -  -  - 1901
 -  -  - 50c1₧ -  -  -  - 1900
 -  -  -  - 1₧ - 5₧20₧ - 1899
 -  -  -  -  -  - 5₧ -  - 1898
 -  -  -  -  -  - 5₧ - 100₧1897
 -  -  - 50c1₧ - 5₧20₧ - 1896
 -  -  - 50c1₧2₧5₧ -  - 1894
 -  -  -  - 1₧ - 5₧ -  - 1893
 -  -  - 50c - 2₧5₧/new
5₧/old
20₧ - 1892
 -  -  -  - 1₧2₧5₧ -  - 1891
 -  -  -  -  -  - 5₧20₧ - 1890
 -  -  - 50c1₧2₧5₧20₧ - 1889
 -  -  -  -  -  - 5₧ -  - 1888
 -  -  -  -  -  -  - 20₧ - 1887
מערכת מטבעות: 1 פסאטה = 100 סנטים
1c - 1 סנטימו
2c - 2 סנטימו
25c - 25 סנטימו
50c - 50 סנטימו
1₧ - 1 פסטה
2₧ - 2 פסטה
5₧ - 5 פסטה
20₧ - 20 פסטה
100₧ - 100 פסטה
uCoin