+

ספרד > רפובליקה השנית (1931 - 1939)

סוגים
4
שנה5c25c50c1₧שנה
 - 25c -  - 1938
5c25c50c1₧1937
 - 25c -  - 1934
 -  -  - 1₧1933
מערכת מטבעות: 1 פסאטה = 100 סנטים
5c - 5 סנטימו
25c - 25 סנטימו
50c - 50 סנטימו
1₧ - 1 פסטה
uCoin