+

דרום תימן > הרפובליקה העממית הדמוקרטית של (1965 - 1990)

שנה2.5f5f10f25f50f100f250fשנה
 - 5f - 25f50f -  - ١٤٠٤١٤٠٤
 -  -  - 25f -  -  - 1982
 -  - 10f -  - 100f250f١٤٠١١٤٠١
 -  -  - 25f50f -  - ١٣٩٩١٣٩٩
 -  -  - 25f50f -  - ١٣٩٧١٣٩٧
 -  -  - 25f50f -  - ١٣٩٦١٣٩٦
2.5f5f -  -  -  -  - ١٣٩٣١٣٩٣
 - 5f -  -  -  -  - ١٣٩١١٣٩١
מערכת מטבעות: 1 דינר = 1 פילס
2.5f - 2.5 פילס
5f - 5 פילס
10f - 10 פילס
25f - 25 פילס
50f - 50 פילס
100f - 100 פילס
250f - 250 פילס
uCoin