+

סומליה > שילינג של סומליה (1961 - 2019)

סט מטבעות
×
שנה5s5c10s10c50s50c1Sh5Sh10Sh20Sh25Sh50Sh100Shשנה
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh20Sh - 50Sh100Sh2013
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  - 50Sh100Sh2002
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 25Sh -  - 2001
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  -  -  - 2000
 -  -  -  -  -  -  - 5Sh10Sh -  -  -  - 1999
 -  -  -  - 50s - 1Sh -  -  -  -  -  - 1984
5s - 10s - 50s - 1Sh -  -  -  -  -  - 1976
 - 5c - 10c - 50c1Sh -  -  -  -  -  - 1967
מערכת מטבעות: 1 שילינג = 100 סנט
5c - 5 ז'אנטזימו
5s - 5 סנט
10s - 10 סנט
10c - 10 ז'אנטזימו
50c - 50 ז'אנטזימו
50s - 50 סנט
1Sh - 1 שילינג
5Sh - 5 שילינג
10Sh - 10 שילינג
20Sh - 20 שילינג
25Sh - 25 שילינג
50Sh - 50 שילינג
100Sh - 100 שילינג
uCoin