+

סלובקיה > הרפובליקה הסלובקית (1993 - 2008)

סט מטבעות
×
שנה10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Skשנה
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2008
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2007
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2006
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2005
 -  - 50h1Sk2Sk5Sk10Sk2004
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2003
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2002
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2001
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk2000
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1999
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1998
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1997
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1996
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1995
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1994
10h20h50h1Sk2Sk5Sk10Sk1993
מערכת מטבעות: 1 כתר = 100 הלר
10h - 10 הלר
20h - 20 הלר
50h - 50 הלר
1Sk - 1 כתר
2Sk - 2 כתר
5Sk - 5 כתר
10Sk - 10 כתר
uCoin