+

סיירה לאון > לאונה (1964 - 2016)

סט מטבעות
×
שנה ½c1c5c10c20c50c1Le10Le20Le50Le100Le500Leשנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500Le2016
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500Le2004
 -  -  -  -  -  -  -  - 20Le -  -  - 2003
 -  -  -  -  -  -  - 10Le - 50Le100Le - 1996
 -  -  -  -  -  - 1Le -  -  -  -  - 1988
 -  -  -  -  -  - 1Le -  -  -  -  - 1987
 -  - 5c10c20c50c -  -  -  -  -  - 1984
½c1c5c10c20c50c -  -  -  -  -  - 1980
 -  -  - 10c20c -  -  -  -  -  -  - 1978
 -  -  -  -  - 50c -  -  -  -  -  - 1972
½c1c5c10c20c - 1Le -  -  -  -  - 1964
מערכת מטבעות: 1 לאונה = 100 סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
50c - 50 סנט
1Le - 1 לאונה
10Le - 10 לאונה
20Le - 20 לאונה
50Le - 50 לאונה
100Le - 100 לאונה
500Le - 500 לאונה
uCoin