+

סיישל > המלכה אליזבת II (1953 - 1975)

סט מטבעות
×
שנה1c2c5c10c25c½SR1SR5SR10SRשנה
 -  - 5c -  -  -  -  -  - 1975
 -  -  - 10c25c½SR1SR - 10SR1974
 -  -  - 10c25c -  -  -  - 1973
1c - 5c10c25c½SR1SR5SR - 1972
 -  - 5c10c - ½SR1SR -  - 1971
 -  -  - 10c25c½SR1SR -  - 1970
1c2c5c10c25c½SR1SR -  - 1969
 - 2c5c10c25c½SR1SR -  - 1968
 -  - 5c10c25c½SR1SR -  - 1967
 -  -  -  - 25c½SR1SR -  - 1966
1c2c5c10c25c -  -  -  - 1965
 -  - 5c - 25c -  -  -  - 1964
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1963
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1961
 -  -  -  - 25c½SR1SR -  - 1960
1c2c -  -  -  -  -  -  - 1959
 -  -  -  - 25c½SR1SR -  - 1954
 -  -  - 10c -  -  -  -  - 1953
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 סנט
1c - 1 סנט
2c - 2 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
25c - 25 סנט
½SR - ½ רופיה
1SR - 1 רופיה
5SR - 5 רופיה
10SR - 10 רופיה
uCoin