+

סיישל > הרפובליקה של סיישל (1976 - 2018)

שנה1c5c10c25c50c1SR5SR10SRשנה
 -  -  -  -  -  -  - 10SR2018
1c5c10c25c - 1SR5SR10SR2016
1c -  -  -  -  -  -  - 2014
1c5c10c25c -  -  -  - 2012
 - 5c - 25c - 1SR/CuNi
1SR/St
5SR/CuNi
5SR/St
 - 2010
 - 5c10c25c - 1SR5SR - 2007
1c -  -  -  -  -  -  - 2004
 - 5c10c25c -  -  -  - 2003
 - 5c10c25c -  - 5SR - 2000
1c5c10c25c - 1SR5SR - 1997
 - 5c -  -  - 1SR -  - 1995
 -  - 10c -  -  -  -  - 1994
 -  -  - 25c -  -  -  - 1993
1c5c10c25c - 1SR5SR - 1992
1c5c10c -  -  -  -  - 1990
 -  -  - 25c -  -  -  - 1989
 -  -  -  -  - 1SR -  - 1983
1c5c10c25c - 1SR5SR - 1982
1c -  - 25c50c1SR5SR10SR1977
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
25c - 25 סנט
50c - 50 סנט
1SR - 1 רופיה
5SR - 5 רופיה
10SR - 10 רופיה
uCoin