+

סרביה > הרפובליקה של סרביה (2003 - 2018)

שנה1D2D5D10D20Dשנה
1D2D5D -  - 2018
1D2D5D -  - 2016
1D2D5D -  - 2014
1D2D5D -  - 2013
1D2D5D10D20D2012
1D2D5D10D20D2011
1D2D/NiBr
2D/St
5D10D20D2010
1D/new
1D/old
2D/NiBr
2D/St
5D - 20D2009
1D2D5D -  - 2008
1D2D5D10D20D2007
1D2D5D10D20D2006
1D/CNZ
1D/NiBr
 - 5D10D - 2005
1D -  -  -  - 2004
1D2D5D10D20D2003
מערכת מטבעות: 1 דינר ינואר = 100 פארה
1D - 1 דינר
2D - 2 דינר
5D - 5 דינר
10D - 10 דינר
20D - 20 דינר
uCoin