+

ערב הסעודית > ממלכת ערב הסעודית (1925 - 1959)

סוגים
6
שנה¼q½q1q2q4q¼R½R1R1Gשנה
 -  -  - 2q -  -  -  -  - ١٣٧٩١٣٧٩
 -  - 1q - 4q -  -  - 1G١٣٧٨١٣٧٨
 -  - 1q2q4q -  -  -  - ١٣٧٦١٣٧٦
 -  -  -  -  - ¼R½R1R - ١٣٧٤١٣٧٤
 -  -  -  -  -  -  - 1R1G١٣٧٠١٣٧٠
 -  -  -  -  -  -  - 1R - ١٣٦٧١٣٦٧
¼q½q1q -  -  -  -  -  - ١٣٥٦١٣٥٦
 -  -  -  -  - ¼R½R1R - ١٣٥٤١٣٥٤
¼q½q1q -  - ¼R½R1R - ١٣٤٨١٣٤٨
¼q½q1q -  - ¼R½R1R - ١٣٤٦١٣٤٦
¼q½q/Cu
½q/CuNi
1q -  -  -  -  -  - ١٣٤٤١٣٤٤
¼q½q -  -  -  -  -  -  - ١٣٤٣١٣٤٣
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 22 קירש
¼q - ¼ קירש
½q - ½ קירש
1q - 1 קירש
2q - 2 קירש
4q - 4 קירש
¼R - ¼ ריאל
½R - ½ ריאל
1R - 1 רייאל
1G - 1 גאינאי
uCoin