+

ערב הסעודית > ממלכת ערב הסעודית (1960 - 2016)

סט מטבעות
×
שנה1h5h10h25h50h100h1R2Rשנה
1h5h10h25h50h - 1R2R١٤٣٨١٤٣٨
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٦١٤٣٦
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٥١٤٣٥
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣٤١٤٣٤
 -  -  - 25h -  -  -  - ١٤٣٣١٤٣٣
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٣١١٤٣١
 - 5h10h25h -  -  -  - ١٤٣٠١٤٣٠
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤٢٩١٤٢٩
 -  -  -  - 50h -  -  - ١٤٢٨١٤٢٨
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٢٧١٤٢٧
 -  - 10h25h50h -  -  - ١٤٢٣١٤٢٣
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤١٩١٤١٩
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٤١٤١٤١٤
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٠٨١٤٠٨
 - 5h10h25h50h100h -  - ١٤٠٠١٤٠٠
1h5h10h25h50h -  -  - ١٣٩٧١٣٩٧
 -  -  -  -  - 100h -  - ١٣٩٦١٣٩٦
 - 5h10h25h/2x1
25h/2x2
50h -  -  - ١٣٩٢١٣٩٢
1h -  -  -  -  -  -  - ١٣٨٣١٣٨٣
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 100 חלאל
1h - 1 חלאל
5h - 5 חלאל
10h - 10 חלאל
25h - 25 חלאל
50h - 50 חלאל
100h - 100 חלאל
1R - 1 רייאל
2R - 2 רייאל
uCoin