+

סרדיניה > סקודו של סרדיניה (1724 - 1795)

שנה½c1c3c1s½R1R¼S½S1S1D2½Dשנה
 -  -  -  -  - 1R/L
1R/R
 -  -  -  -  - 1812
 -  -  -  -  - 1R -  -  -  -  - 1799
 -  -  -  -  - 1R -  -  -  -  - 1798
 -  -  -  -  - 1R -  -  -  -  - 1797
 -  -  -  - ½R1R/A
1R/C
 -  -  -  -  - 1796
 -  -  -  - ½R1R/A
1R/C
 -  -  -  -  - 1795
 -  -  -  -  - 1R -  -  -  -  - 1794
 -  -  -  - ½R1R/A
1R/C
 - ½S -  -  - 1793
 - 1c - 1s½R1R/A
1R/C
¼S½S -  -  - 1792
 -  -  -  - ½R1R -  -  -  -  - 1790
 - 1c - 1s½R1R -  -  -  -  - 1788
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1D - 1787
 -  -  - 1s½R1R -  -  - 1D - 1786
 -  -  -  -  - 1R -  -  -  -  - 1785
 -  -  - 1s½R1R¼S½S -  - 2½D1774
 -  -  - 1s½R1R¼S½S1S1D2½D1773
 -  -  - 1s½R1R¼S½S - 1D - 1772
 -  -  - 1s½R1R¼S½S - 1D2½D1771
 -  -  - 1s½R1R¼S½S - 1D2½D1770
 - 1c - 1s½R1R¼S½S1S1D2½D1769
 - 1c - 1s½R1R¼S½S1S1D2½D1768
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1766
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1765
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1764
 - 1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1763
½c1c -  -  -  -  -  -  -  -  - 1745
½c1c3c -  -  -  -  -  -  -  - 1741
½c -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1736
 - 1c3c - ½R1R¼S -  -  -  - 1732
 -  -  -  - ½R1R¼S -  -  -  - 1727
 - 1c3c -  -  -  -  -  -  -  - 1724
מערכת מטבעות: 1 סקודו = 10 ריאלה = 50 סולדו = 300 קליארזי
½c - ½ קליארזי
1c - 1 קליארזי
3c - 3 קליארזי
1s - 1 סולדו
½R - ½ ראלה
1R - 1 ראלה
¼S - ¼ סקודו
½S - ½ סקודו
1S - 1 סקודו
1D - 1 דופי
2½D - 2½ דופי
uCoin