+

סאו טומה ופרינסיפה > דוברה (1977 - 2017)

שנה10c20c50c1D2D5D10D20D50D100D250D500D1000D2000Dשנה
10c20c50c1D2D -  -  -  -  -  -  -  -  - 2017
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 100D250D500D1000D2000D1997
 -  -  -  -  -  - 10D - 50D -  -  -  -  - 1990
 -  - 50c1D2D5D10D20D -  -  -  -  -  - 1977
מערכת מטבעות: 1 דוברה = 100 סנטימו
10c - 10 סנטימו
20c - 20 סנטימו
50c - 50 סנטימו
1D - 1 דוברה
2D - 2 דוברה
5D - 5 דוברה
10D - 10 דוברה
20D - 20 דוברה
50D - 50 דוברה
100D - 100 דוברה
250D - 250 דוברה
500D - 500 דוברה
1000D - 1000 דוברה
2000D - 2000 דוברה
uCoin