+

סן-מרינו > הרפובליקה של סן-מרינו (1864 - 1938)

שנה10c50cL1L2L5L10L20שנה
10c -  -  - L5L10L201938
10c -  -  - L5L10L201937
10c -  -  - L5L10L201936
10c -  -  - L5L10L201935
 -  -  -  -  - L5L10L201933
 -  -  -  -  - L5L10L201932
 -  -  -  -  - L5L10L201931
 -  -  -  -  -  - L10L201925
 -  -  - L1L2 -  -  - 1906
 -  - 50cL1L2L5 -  - 1898
10c -  -  -  -  -  - 1894
 - 10c -  -  -  -  -  - 1893
 - 10c -  -  -  -  -  - 1875
 -  -  -  -  -  -  - 1869
 -  -  -  -  -  -  - 1864
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 צ'נטזומו
 - 5 ז'אנטזימו
10c - 10 ז'אנטזימו
50c - 50 ז'אנטזימו
L1 - 1 לירה
L2 - 2 לירות
L5 - 5 לירות
L10 - 10 לירות
L20 - 20 לירות
uCoin