+

סמואה > מאליאאוא טאנומאפילי II (1962 - 2010)

סט מטבעות
×
שנה1s2s5s10s20s50s1Tשנה
 -  - 5s/CuNi
5s/St
10s - 50s - 2010
 -  - 5s10s20s50s1T2006
 -  -  -  -  -  - 1T2005
 -  - 5s10s20s50s1T2002
 - 2s5s10s20s50s - 2000
 - 2s -  -  -  -  - 1999
1s2s5s10s20s50s - 1996
1s2s5s10s20s50s - 1993
1s2s5s10s20s50s - 1988
1s2s5s10s20s -  - 1987
 -  -  -  -  -  - 1T/AlBr
1T/CuNi
1984
1s2s5s10s20s50s1T1974
1s2s5s10s20s50s1T1967
מערכת מטבעות: 1 טאלה = 100 סאנה
1s - 1 סנה
2s - 2 סנה
5s - 5 סנה
10s - 10 סנה
20s - 20 סנה
50s - 50 סנה
1T - 1 טאלה
uCoin