+

רומניה > ממלכת רומניה (1930 - 1947)

סוגים
18
שנה50b1L2L5L10L20L50L100L200L250L500L2000L10000L25000L100000Lשנה
50b1L2L5L -  -  -  -  -  -  -  - 10000L -  - 1947
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 500L2000L - 25000L100000L1946
 -  -  -  -  -  -  -  - 200L - 500L -  -  -  - 1945
 -  -  -  -  - 20L - 100L -  - 500L -  -  -  - 1944
 -  -  -  -  - 20L - 100L -  -  -  -  -  -  - 1943
 -  -  - 5L - 20L -  - 200L -  -  -  -  -  - 1942
 - 1L2L -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1941
 - 1L -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1940
 - 1L -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1939
 - 1L -  -  -  - 50L100L -  -  -  -  -  -  - 1938
 -  -  -  -  -  - 50L -  -  -  -  -  -  -  - 1937
 -  -  -  -  -  -  - 100L -  -  -  -  -  -  - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 250L -  -  -  -  - 1935
 -  -  -  -  -  -  - 100L -  -  -  -  -  -  - 1932
 -  -  - 5L10L20L/Carol
20L/Mihai
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 1930
מערכת מטבעות: 1 לאי = 100 באני
50b - 50 באני
1L - 1 לאי
2L - 2 לאי
5L - 5 לאי
10L - 10 לאי
20L - 20 לאי
50L - 50 לאי
100L - 100 לאי
200L - 200 לאי
250L - 250 לאי
500L - 500 לאי
2000L - 2000 לאי
10000L - 10000 לאי
25000L - 25000 לאי
100000L - 100000 לאי
uCoin