+

רודזיה > דולר (1970 - 1977)

סט מטבעות
×
שנה½c1c2½c5c10c20c25cשנה
½c1c - 5c - 20c - 1977
 - 1c - 5c -  -  - 1976
½c1c - 5c10c20c25c1975
 - 1c -  -  -  -  - 1974
 - 1c - 5c -  -  - 1973
½c1c -  -  -  -  - 1972
½c1c -  -  -  -  - 1971
½c1c2½c -  -  -  - 1970
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
2½c - 2½ סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
25c - 25 סנט
uCoin