+

פרוסיה > ממלכת פרוסיה (1821 - 1873)

סוגים
414
שנה1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VTh1Kr2Th2VTh½Dr1Dr2Drשנה
1pf2pf3pf - ½gr1gr2½gr -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1873
1pf2pf3pf - ½gr1gr2½gr -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1872
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr -  -  - 1VTh -  - 2VTh -  -  - 1871
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr -  -  - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1870
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr - ½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1869
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1868
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1867
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr - ½Kr - 1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1866
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th -  - 1VTh -  - 2VTh -  -  - 1865
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr -  -  -  -  - 1864
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr - 1VTh1Kr -  -  -  -  - 1863
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1862
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th1VTh/FW
1VTh/W
1Kr - 2VTh -  -  - 1861
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th1VTh1Kr -  -  -  -  - 1860
1pf2pf3pf4pf - 1gr2½gr⅙Th - 1Th1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1859
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th½Kr1Th1VTh1Kr - 2VTh -  -  - 1858
1pf2pf3pf4pf - 1gr2½gr -  - 1Th1VTh -  -  -  -  -  - 1857
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  -  -  - 1856
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr2Dr1855
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr2Dr1854
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1853
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  -  -  -  - 1Dr2Dr1852
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr - 1851
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr - 1850
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1849
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr2Dr1848
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th -  - 1Dr - 1847
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1846
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1845
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1844
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1843
1pf2pf3pf4pf½gr1gr2½gr⅙Th - 1Th/c
1Th/l
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1842
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1841
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1840
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  - 2Th - ½Dr1Dr2Dr1839
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1838
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  - 1Dr2Dr1837
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  - 1Dr2Dr1836
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  -  -  - 1835
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr - 1834
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr - 1833
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1832
1pf2pf3pf4pf½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1831
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1830
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr -  -  - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1829
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/new
1Th/old
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1828
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1827
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th/l
1Th/c
 -  -  -  -  -  - 2Dr1826
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  - ½Dr1Dr2Dr1825
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1824
1pf2pf3pf4pf
4pf/D
½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1823
1pf2pf3pf4pf½gr1gr - ⅙Th - 1Th -  -  -  -  - 1Dr - 1822
1pf2pf3pf4pf½gr1gr -  -  - 1Th -  -  -  -  -  -  - 1821
מערכת מטבעות: 1 תאלר = 360 פפניג
1pf - 1 פפניג
2pf - 2 פפניג
3pf - פפניג
4pf - 4 פפניג
½gr - ½ גרוש כסף
1gr - 1 גרוש כסף
2½gr - 2½ גרוש כסף
⅙Th - ⅙ טלר
1Th - 1 טהלר
1VTh - 1 טלר איגוד
2Th - 2 טאלר
2VTh - 2 טלר איגוד
½Kr - ½ כתר
1Kr - 1 כתר
½Dr - ½ דיור
1Dr - 1 דיאור
2Dr - 2 דיאור
uCoin