+

הודו - פורטוגזית > רופיה (1871 - 1957)

שנה3Rs1/12T5Rs⅛T10Rs¼T½T1T2T⅛Rp¼Rp4T½Rp1Rpשנה
 -  -  -  -  -  -  - 1T -  - ¼Rp - ½Rp1Rp1952
 -  -  -  -  -  -  - 1T -  - ¼Rp - ½Rp1Rp1947
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Rp - 1936
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp1935
 -  -  -  -  -  -  - 1T2T -  - 4T -  - 1934
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp1912
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1Rp1904
 - 1/12T - ⅛T - ¼T½T -  -  -  -  -  - 1RpMCMIIIMCMIII
 - 1/12T - ⅛T - ¼T½T -  -  -  -  -  -  - MCMIMCMI
 -  -  -  -  - ¼T -  -  -  -  -  -  -  - 1888
 -  -  - ⅛T - ¼T -  -  -  -  -  -  -  - 1886
 -  -  - ⅛T - ¼T -  -  -  -  -  -  -  - 1884
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½Rp1Rp1882
 -  -  - ⅛T - ¼T -  -  - ⅛Rp¼Rp - ½Rp1Rp1881
3Rs - 5Rs - 10Rs¼T½T1T -  -  -  -  -  - 1871
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 16 טאנגה = 960 רייס
3Rs - 3 רייס
5Rs - 5 רייס
10Rs - 10 רייס
1/12T - 1/12 טנגה
⅛T - ⅛ טנגה
¼T - ¼ טנגה
½T - ½ טנגה
1T - 1 טנגה
2T - 2 טנגה
4T - 4 טנגה
⅛Rp - ⅛ רופיה
¼Rp - ¼ רופיה
½Rp - ½ רופיה
1Rp - 1 רופיה
uCoin