+

הודו - פורטוגזית > אסקודו (1958 - 1961)

שנה10c30c60c$1$3$6שנה
10c -  -  -  -  - 1961
10c30c60c$1$3$61959
10c30c60c$1$3 - 1958
מערכת מטבעות: 1 אסקודו = 100 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
30c - 30 סנטאבו
60c - 60 סנטאבו
$1 - 1 אסקודו
$3 - 3 אסקודו
$6 - 6 אסקודו
uCoin