+

פולין > גטו לודז' (1942 - 1943)

סוגים
2
שנה
שנה10p5M10M20Mשנה
 - 5M/Al
5M/AlMg
10M/Al
10M/AlMg
20M1943
10p
10p/↓
 -  -  - 1942
מערכת מטבעות: 1 מארק = 100 פפניג
10p - 10 פפניג
5M - 5 מארק
10M - 10 מארק
20M - 20 מארק
uCoin