+

פיליפינים > מושבה מצורע (1913 - 1930)

שנה½c1c5c10c20cP1שנה
 - 1c - 10c -  - 1930
 - 1c5c -  -  - 1927
 -  -  -  -  - P11925
 -  -  -  - 20cP11922
 -  -  - 10c20cP11920
½c1c5c10c20cP11913
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
½c - ½ סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
P1 - 1 פסו
uCoin