+

פיליפינים > מושבה ספרדית (1861 - 1897)

שנה10c20c50cP1P2P4שנה
 -  -  - P1 -  - 1897
10c20c50c -  - P41885
10c20c50c -  -  - 1884
10c20c50c -  -  - 1883
10c20c50c -  - P41882
10c20c50c -  - P41881
10c20c50c -  - P41880
10c20c50cP1P2P41868
10c20c50cP1 - P41867
10c20c50cP1P2P41866
10c20c50cP1P2P41865
10c20c - P1P2P41864
 -  -  - P1P2P41863
 -  -  - P1P2P41862
 -  -  - P1P2P41861
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטימו
10c - 10 סנטימו
10c - 10 סנטימו
20c - 20 סנטימו
50c - 50 סנטימו
50c - 50 סנטימו
P1 - 1 פסו
P2 - 2 פסו
P4 - 4 ספו
uCoin