+

פרו > הרפובליקה של פרו (1863 - 1917)

סוגים
44
שנה1c2c½d5c1d10c20cS/. ⅕S/. ½S/. 1S/. 5S/. 10S/. 20שנה
1c - ½d -  -  -  - S/. ⅕S/. ½ -  -  -  - 1917
1c - ½d - 1d -  - S/. ⅕S/. ½S/. 1 -  -  - 1916
1c -  -  -  -  -  - S/. ⅕S/. ½S/. 1 -  -  - 1915
 -  - ½d -  -  -  - S/. ⅕S/. ½S/. 1 -  -  - 1914
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1913
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1912
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1911
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1910
1c - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1909
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕S/. ½ -  -  -  - 1908
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕S/. ½ -  -  -  - 1907
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1906
 -  - ½d - 1d -  -  -  -  -  -  -  - 1905
1c - ½d - 1d -  -  -  -  -  -  -  - 1904
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1903
 -  - ½d - 1d -  -  -  -  -  -  -  - 1902
1c - ½d -  -  -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1901
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1900
 -  - ½d -  -  -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1899
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ -  -  -  -  - 1898
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1897
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1896
 - 2c½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1895
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1894
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1893
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1892
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1891
 -  - ½d - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1890
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1889
 -  -  -  - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1888
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1887
 -  -  -  - 1d -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1886
 -  - ½d -  -  -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1885
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1884
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1883
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1882
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1881
 -  -  - 5c - 10c -  -  - S/. 1 -  -  - 1880
 - 2c - 5c - 10c20c -  - S/. 1 -  -  - 1879
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1878
1c2c -  - 1d -  -  -  -  -  -  -  - 1877
1c2c -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1876
1c -  -  - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1875
 -  -  -  - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1874
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1873
 -  -  -  - 1d -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1872
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1871
 -  -  -  - 1d -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1870
 -  -  -  -  -  -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1869
 -  -  -  -  -  -  -  -  - S/. 1 -  -  - 1868
 -  -  -  -  -  -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1867
 -  -  -  - 1d -  - S/. ⅕ - S/. 1 -  -  - 1866
 -  -  -  - 1d -  - S/. ⅕S/. ½S/. 1 -  -  - 1865
1c2c½d - 1d -  - S/. ⅕S/. ½S/. 1 -  -  - 1864
1c2c½d - 1d -  - S/. ⅕ -  - S/. 5S/. 10S/. 201863
מערכת מטבעות: 1 סול = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטאבו
2c - 2 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
½d - ½ דינרו
1d - 1 דינרו
S/. ⅕ - ⅕ סול
S/. ½ - ½ סול
S/. 1 - 1 סול
S/. 5 - 5 סול
S/. 10 - 10 סול
S/. 20 - 20 סול
uCoin