+

פרגוואי > הרפובליקה של פרגוואי (1870 - 1943)

סוגים
3
שנה1c2c4c5c10c20c50c$1$2$5$10שנה
 -  -  -  -  -  -  -  -  - $5$101939
 -  -  -  -  -  - 50c$1$2 -  - 1938
 -  -  -  -  -  - 50c$1$2 -  - 1925
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1908
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1903
 -  -  - 5c10c20c -  -  -  -  - 1900
 -  -  -  -  -  -  - $1 -  -  - 1889
1c2c4c -  -  -  -  -  -  -  - 1870
מערכת מטבעות: 1 פסו = 100 סנטאבו
1c - 1 סנטזימו
2c - 2 סנטזימו
4c - 4 סנטזימו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
$1 - 1 פסו
$2 - 2 פסו
$5 - 5 פסו
$10 - 10 פסו
uCoin