+

פקיסטן > הרפובליקה האסלאמית (1961 - 2019)

שנה1p2p5p10p25p50p1Rs2Rs5Rs10Rsשנה
 -  -  -  -  -  - 1Rs -  -  - 2019
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs10Rs2018
 -  -  -  -  -  -  -  - 5Rs10Rs2017
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs10Rs2016
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2015
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2014
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2013
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2012
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2011
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2010
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2009
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2008
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2007
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2006
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2005
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2004
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2003
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs5Rs - 2002
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2001
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 2000
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs/new
2Rs/old
 -  - 1999
 -  -  -  -  -  - 1Rs2Rs -  - 1998
 -  - 5p10p25p50p -  -  -  - 1996
 -  - 5p10p25p50p -  -  -  - 1995
 -  - 5p - 25p50p -  -  -  - 1994
 -  - 5p10p25p50p -  -  -  - 1993
 -  - 5p10p25p50p -  -  -  - 1992
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1991
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1990
 -  - 5p10p25p50p -  -  -  - 1989
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1988
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1987
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1986
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1985
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1984
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1983
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1982
 -  - 5p/♟
5p/☪
10p/☪
10p/♟
25p/☪
25p/♟
50p/☪
50p/♟
1Rs/⌀25
1Rs/⌀26
 -  -  - 1981
 -  - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1980
1p - 5p10p25p50p1Rs -  -  - 1979
1p - 5p10p25p50p -  -  -  - 1978
1p - 5p10p25p50p -  -  -  - 1977
1p2p5p10p25p50p -  -  -  - 1976
1p2p5p10p25p50p -  -  -  - 1975
1p2p/↑
2p/↓
5p/↓
5p/↑
10p/↑
10p/↓
25p50p -  -  -  - 1974
1p - 5p10p25p -  -  -  -  - 1973
1p2p5p10p25p50p -  -  -  - 1972
1p2p5p10p25p50p -  -  -  - 1971
1p2p5p10p25p50p -  -  -  - 1970
1p2p5p10p25p50p/new
50p/old
 -  -  -  - 1969
1p2p/R
2p/S
5p10p25p50p -  -  -  - 1968
1p/Al
1p/NiBr
2p5p10p25p/new
25p/old
50p -  -  -  - 1967
1p2p/Al
2p/Br
5p10p25p50p -  -  -  - 1966
1p/Br
1p/NiBr
2p5p10p25p50p -  -  -  - 1965
1p2p5p10p25p50p -  -  -  - 1964
1p - 5p10p25p50p -  -  -  - 1963
1p - 5p10p -  -  -  -  -  - 1962
1p/paisa
1p/pice
 - 5p/paisa
5p/pice
10p/paisa
10p/pice
 -  -  -  -  -  - 1961
מערכת מטבעות: 1 רופיה = 100 פייסה
1p - 1 פייסה
2p - 2 פייסה
5p - 5 פייסה
10p - 10 פייסה
25p - 25 פייסה
50p - 50 פייסה
1Rs - 1 רופיה
2Rs - 2 רופיה
5Rs - 5 רופיה
10Rs - 10 רופיה
uCoin