+

האימפריה העות'מאנית > סולטן מהמט V (1909 - 1918)

סוגים
113
שנה
שנה5p10p20p40p1Kr2Kr5Kr10Kr12½Kr20Kr25Kr50Kr100Krשנה
5p/new
5p/old
10p/new
10p/old
20p40p/new
40p/old
1Kr2Kr/new
2Kr/old
5Kr/new
5Kr/old
10Kr/new
10Kr/old
12½Kr20Kr25Kr/new
25Kr/new★
25Kr/old
25Kr/old★
50Kr/new
50Kr/new★
50Kr/old
50Kr/old★
100Kr/new
100Kr/new★
100Kr/old
100Kr/old★
١٣٢٧١٣٢٧
מערכת מטבעות: 1 לירה = 100 קורוש = 4000 פארה
5p - 5 פארה
10p - 10 פארה
20p - 20 פארה
40p - 40 פארה
1Kr - 1 קורוש
2Kr - 2 קורוש
5Kr - 5 קורוש
10Kr - 10 קורוש
12½Kr - 12½ קורוש
20Kr - 20 קורוש
25Kr - 25 קורוש
50Kr - 50 קורוש
100Kr - 100 קורוש
uCoin