+

עומאן > סולטנות מוסקט ועומאן (1894 - 1970)

שנה1/12a¼a2b3b5b10b20b25b50b100b½R1Rשנה
 -  - 2b - 5b10b - 25b50b100b -  - ١٣٩٠١٣٩٠
 -  -  -  - 5b -  -  -  -  - ½R - ١٣٨١١٣٨١
 -  -  - 3b -  -  -  -  -  - ½R - ١٣٨٠١٣٨٠
 -  -  - 3b -  -  -  -  -  -  - 1R١٣٧٨١٣٧٨
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ½R - ١٣٦٧١٣٦٧
 -  - 2b - 5b - 20b -  -  -  -  - ١٣٦٥١٣٦٥
 -  -  -  -  - 10b20b - 50b -  -  - ١٣٥٩١٣٥٩
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٨١٣١٨
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٦١٣١٦
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٥١٣١٥
 - ¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٣١٣١٣
 - ¼a/n
¼a/o
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١٢١٣١٢
1/12a¼a -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ١٣١١١٣١١
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 50 אן = 200 בייס
2b - 2 בייס
3b - 3 בייס
5b - 5 באיס
10b - 10 באיס
20b - 20 באיס
25b - 25 באיס
50b - 50 באיס
100b - 100 באיס
1/12a - 1/12 אנה
¼a - ¼ אנה
½R - ½ ריאל
1R - 1 ריאל
uCoin