+

עומאן > סולטנות עומאן (1974 - 2015)

שנה5b10b25b50b100b¼RO½ROשנה
5b10b25b50b100b -  - ١٤٣٧١٤٣٧
5b10b25b50b -  -  - ٢٠١٣٢٠١٣
5b10b -  -  -  -  - ٢٠١١٢٠١١
 -  - 25b50b -  -  - ٢٠١٠٢٠١٠
5b10b25b50b -  -  - ٢٠٠٨٢٠٠٨
5b10b25b50b -  -  - ١٩٩٩١٩٩٩
5b/Br
5b/St
10b25b50b -  -  - ١٤١٨١٤١٨
5b10b25b50b -  -  - ١٤١٠١٤١٠
5b10b25b50b -  -  - ١٤٠٦١٤٠٦
 -  -  -  - 100b -  - ١٤٠٤١٤٠٤
5b10b25b50b - ¼RO½RO١٤٠٠١٤٠٠
5b10b25b50b -  -  - ١٣٩٥١٣٩٥
מערכת מטבעות: 1 ריאל = 1000 בייס
5b - 5 באיס
10b - 10 באיס
25b - 25 באיס
50b - 50 באיס
100b - 100 באיס
¼RO - ¼ ריאל
½RO - ½ ריאל
uCoin