+

נורווגיה > המלך האראלד V (1992 - 2019)

סוגים
4
שנה50o1KR5KR10KR20KRשנה
 -  - 5KR -  - 2017
 - 1KR -  -  - 2016
 - 1KR -  -  - 2015
 - 1KR5KR10KR - 2012
50o1KR5KR10KR - 2011
50o1KR5KR10KR20KR2010
50o1KR5KR10KR20KR2009
50o1KR5KR10KR20KR2008
50o1KR5KR10KR20KR2007
50o1KR5KR10KR20KR2006
50o1KR5KR10KR20KR2005
50o1KR5KR10KR20KR2004
50o1KR5KR10KR20KR2003
50o1KR5KR10KR20KR2002
50o1KR5KR10KR20KR2001
50o1KR5KR10KR20KR2000
50o1KR5KR10KR20KR1999
50o1KR5KR10KR20KR1998
50o1KR - 10KR20KR1997
50o/new
50o/old
1KR - 10KR20KR1996
50o1KR - 10KR20KR1995
50o1KR5KR - 20KR1994
50o1KR5KR -  - 1993
50o1KR5KR -  - 1992
מערכת מטבעות: 1 כתר = 100 אירה
50o - 50 אירה
1KR - 1 כתר
5KR - 5 כתר
10KR - 10 כתר
20KR - 20 כתר
uCoin