+

צפון בורניאו > פרוטקטוראט בריטי (1882 - 1941)

שנה½c1c2½c5c25cשנה
 - 1c - 5c - 1941
 -  -  - 5c - 1940
 - 1c - 5c - 1938
 - 1c -  -  - 1935
 -  -  -  - 25c1929
 -  -  - 5c - 1928
 -  -  - 5c - 1927
 - 1c - 5c - 1921
 -  - 2½c5c - 1920
½c1c -  -  - 1907
 - 1c -  -  - 1904
 -  - 2½c5c - 1903
 - 1c -  -  - 1896
 - 1c -  -  - 1894
½c1c -  -  - 1891
 - 1c -  -  - 1890
 - 1c -  -  - 1889
 - 1c -  -  - 1888
½c1c -  -  - 1887
½c1c -  -  - 1886
½c1c -  -  - 1885
 - 1c -  -  - 1884
 - 1c -  -  - 1882
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
½c - ½ סנט
1c - 1 סנט
2½c - 2½ סנט
5c - 5 סנט
25c - 25 סנט
uCoin