+

ניקרגואה > פסו (1878 - 1899)

שנה1c5c10c20cשנה
 - 5c -  - 1899
 - 5c -  - 1898
 - 5c10c20c1887
 - 5c10c20c1880
1c -  -  - 1878
1c - 1 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
20c - 20 סנטאבו
uCoin