+

ניקרגואה > קורדובה הזהב (1991 - 2017)

שנה5c10c25c50cC$1C$5C$10שנה
 - 10c -  -  -  -  - 2015
 -  - 25c50cC$1C$5 - 2014
 - 10c -  - C$1 -  - 2012
 -  -  -  - C$1 -  - 2010
 -  -  -  - C$1 -  - 2009
 -  -  -  - C$1 -  - 2008
 - 10c25c50cC$1C$5C$102007
 -  - 25c -  -  -  - 2003
5c10c25c - C$1 -  - 2002
 -  -  -  - C$1C$5 - 2000
 -  -  - 50cC$1C$5 - 1997
5c10c25c50c -  -  - 1994
מערכת מטבעות: קורדובה 1 = 100 סנטאבו
5c - 5 סנטאבו
10c - 10 סנטאבו
25c - 25 סנטאבו
50c - 50 סנטאבו
C$1 - 1 קורדובה
C$5 - 5 קורדובה
C$10 - 10 קורדובה
uCoin