+

ניופאונדלנד > דומיניון ניופאונדלנד (1865 - 1949)

שנה1c5c10c20c25c50c$2שנה
1c5c10c -  -  -  - 1947
 - 5c10c -  -  -  - 1946
 - 5c10c -  -  -  - 1945
1c5c10c -  -  -  - 1944
1c5c10c -  -  -  - 1943
1c5c10c -  -  -  - 1942
1c5c10c -  -  -  - 1941
1c5c10c -  -  -  - 1940
1c5c10c -  -  -  - 1938
1c -  -  -  -  -  - 1936
1c5c -  -  -  -  - 1929
1c -  -  -  -  -  - 1920
1c5c10c - 25c50c - 1919
 -  -  -  -  - 50c - 1918
1c5c10c - 25c50c - 1917
1c -  -  -  -  -  - 1913
 - 5c10c20c -  -  - 1912
 -  -  -  -  - 50c - 1911
1c -  -  -  - 50c - 1909
 - 5c -  -  - 50c - 1908
1c -  -  -  - 50c - 1907
1c5c10c20c - 50c - 1904
 - 5c10c -  -  -  - 1903
 -  -  - 20c - 50c - 1900
 -  -  - 20c - 50c - 1899
 -  -  -  -  - 50c - 1898
1c5c10c20c - 50c - 1896
1c5c10c20c - 50c - 1894
1c5c10c20c -  -  - 1890
1c5c10c20c - 50c$21888
1c5c10c20c - 50c$21885
 - 5c10c20c - 50c$21882
 - 5c - 20c - 50c$21881
1c5c10c20c - 50c$21880
1c5c10c20c - 50c - 1876
 -  -  -  -  - 50c - 1874
1c5c10c20c - 50c - 1873
1c5c10c20c - 50c$21872
 - 5c10c20c - 50c$21870
1c5c10c20c -  - $21865
מערכת מטבעות: 1 דולר = 100 סנט
1c - 1 סנט
5c - 5 סנט
10c - 10 סנט
20c - 20 סנט
25c - 25 סנט
50c - 50 סנט
$2 - 2 דולר
uCoin