+

קלדוניה החדשה > קהילה צרפתית בחו (1949 - 2018)

סט מטבעות
×
שנה50c1F2F5F10F20F50F100Fשנה
 - 1F2F5F10F20F -  - 2018
 - 1F2F5F10F20F50F100F2017
 - 1F2F5F10F20F50F100F2016
 - 1F2F5F10F20F50F100F2015
 - 1F2F5F10F20F50F100F2014
 - 1F2F5F10F20F50F100F2013
 - 1F2F5F10F20F50F - 2012
 - 1F2F5F10F20F -  - 2011
 - 1F - 5F10F20F - 100F2010
 - 1F2F5F10F20F50F100F2009
 - 1F2F5F10F20F50F100F2008
 - 1F2F5F10F20F50F100F2007
 - 1F2F5F10F20F50F100F2006
 - 1F2F5F10F20F50F100F2005
 - 1F2F5F10F20F50F100F2004
 - 1F2F5F10F20F50F100F2003
 - 1F2F5F10F20F50F100F2002
 - 1F2F5F10F20F50F100F2001
 - 1F2F5F10F20F50F100F2000
 - 1F2F5F10F20F - 100F1999
 - 1F2F5F10F -  - 100F1998
 - 1F2F5F10F20F50F100F1997
 - 1F2F5F10F20F50F100F1996
 -  - 2F - 10F -  -  - 1995
 - 1F - 5F -  -  - 100F1994
 -  -  - 5F10F20F50F100F1992
 - 1F2F5F10F20F50F100F1991
 - 1F2F5F10F20F -  - 1990
 - 1F2F5F10F -  -  - 1989
 - 1F -  -  -  -  -  - 1988
 -  - 2F -  -  - 50F100F1987
 -  -  - 5F10F20F -  - 1986
 - 1F -  -  -  -  -  - 1985
 -  -  -  -  -  -  - 100F1984
 - 1F2F5F10F20F50F - 1983
 - 1F2F -  -  -  -  - 1982
 - 1F -  -  -  -  -  - 1981
 - 1F2F - 10F20F -  - 1977
 -  -  -  -  -  -  - 100F1976
 - 1F2F - 10F -  -  - 1973
 - 1F -  - 10F20F50F - 1972
 - 1F2F -  -  -  -  - 1971
 -  -  -  - 10F20F -  - 1970
 -  -  -  - 10F20F50F - 1967
 -  -  - 5F -  -  -  - 1952
50c1F2F -  -  -  -  - 1949
מערכת מטבעות: 1 פרנק = 100 סנטים
50c - 50 סנטים
1F - 1 פרנק
2F - 2 פרנק
5F - 5 פרנק
10F - 10 פרנק
20F - 20 פרנק
50F - 50 פרנק
100F - 100 פרנק
uCoin