+

הודו ההולנדית המזרחית > סומטרה (1814 - 1841)

סוגים
16
שנה⅛s¼s1c½s2c1/32G1/16Gשנה
 -  -  -  - 2c -  - 1841
 -  - 1c - 2c -  - 1840
 -  - 1c - 2c -  - 1839
 -  - 1c - 2c -  - 1838
 -  - 1c - 2c -  - 1837
 - ¼s1c - 2c -  - 1836
 -  - 1c - 2c -  - 1835
 -  - 1c - 2c -  - 1834
 -  - 1c - 2c -  - 1833
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1826
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1825
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1824
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 -  - 1/16G1823
⅛s¼s - ½s/d
½s/s
 - 1/32G1/16G1822
 -  -  - ½s/d
½s/s
 - 1/32G1/16G1821
 -  -  - ½s/G
½s/w/o
 -  - 1/16G1820
 -  -  - ½s -  - 1/16G1819
 -  -  - ½s -  - 1/16G1818
 -  -  -  -  - 1/32G1/16G/H
1/16G/S
1816
 -  -  -  -  - 1/32G1/16G1815
 -  -  -  -  -  - 1/16G1814
מערכת מטבעות: 1 גילדן = 32 סטייפיר = 96 סנט
1c - 1 סנט
2c - 2 סנט
⅛s - ⅛ סטייפיר
¼s - ¼ סטייפיר
½s - ½ סטייפיר
1/32G - 1/32 גולדן
1/16G - 1/16 גולדן
uCoin